HOME > Officers and Committee Members

Officers and Committee Members

Officers and Committee Members (JSH Executive Board)

President
Itoh, Hiroshi Keio Univ.
Vice-President
Kashihara, Naoki Kawasaki Medical School
Rakugi, Hiromi Osaka Univ.
Board Members
Ishimitsu, Toshihiko Dokkyo Medical Univ.
Ichihara, Atsuhiro Tokyo Women's Medical Univ.
Ohya, Yusuke Univ. of the Ryukyus
Ohishi, Mitsuru Kagoshima Univ.
Kai, Hisashi Kurume Univ. Medical Center
Kario, Kazuomi Jichi Medical Univ.
Saito, Shigeyuki Sapporo Medical Univ.
Shibata, Hirotaka Oita Univ.
Shimosawa, Tatsuo International Univ. of Health and Welfare
Tamura, Kouichi Yokohama City Univ.
Tsuchihashi, Takuya Steel Memorial Yawata Hosp.
Nakamura, Satoko Kansai Univ. of Welfare Sciences
Nishiyama, Akira Kagawa Univ.
Node, Koichi Saga Univ.
Hasebe, Naoyuki Asahikawa Medical Univ.
Miura, Katsuyuki Shiga Univ. of Medical Science
Mukoyama, Masashi Kumamoto Univ.
Treasurers
Ishida, Mari Hiroshima Univ.
Ito, Sadayoshi Tohoku Univ.
Kawano, Yuhei Teikyo Univ.
Yatabe, Takashi Yatabe & Momii Law Office (External)

Hypertension Research

Page TOP